The purpose of vulnerability testing is reducing the possibility for intruders/hackers to … contributes directly to the death of the more than 4.2 million children under five years of age who die of respiratory infections each year in developing countries. మానవ కుటుంబంలోని అత్యంత కోమలమైన, సున్నితమైన భాగమైయున్న ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా? The above is a answer for the query What is the telugu meaning of vulnerable ?. Γίνετε Υποστηρικτής του WordReference για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις. Meaning of 'vulnerability'. Last Update: 2020-08-29 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις. Aadhar Government Scheme news Services Study . Search for: Search Dictionary Words List. The tool can be used both at one point in time to measure vulnerability in the labour force or in a single workplace, and over time to measure changes in vulnerability before and after a program is introduced. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ. మరియు భద్రత లేకుండా ఉంటారని గమనించి, యెహోవా వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన చట్టాలనిచ్చాడు. Since they are still growing physically, children are also more. Gāyaparacu mortify. Telugu Meaning of 'vulnerability'. and insecure, Jehovah gave specific laws for their welfare and protection. CVE aims to standardize the names for all publicly known vulnerabilities and security exposures. segment of the human family—no longer are subjected to a life of misery and exploitation? ... en This vulnerability contributes directly to the death of the more than 4.2 million children under five years of age who die of respiratory infections each year in developing countries. vulnerability. Will there ever be a time when children—the most tender and. अरक्षितता. చాలామంది పిల్లలు నిష్కల్మషంగా, ప్రీతిపర్చేందుకు సుముఖంగా ఉంటారు అలా. The new beginning of India Post, India Post has launched its e-commerce portal. In cyber security, a vulnerability is a weakness which can be exploited by a cyber attack to gain unauthorized access to or perform unauthorized actions on a computer system. Type in Telugu Script WordReference English-Greek Dictionary © 2020: Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση vulnerability στον τίτλο: Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά. By using the right tools, the process of detection, prevention, and correction, becomes much easier. Vulnerabilities can allow attackers to run code, access a system's memory, install malware, and steal, destroy or modify sensitive data.. To exploit a vulnerability an attacker must be able to connect to the computer system. Meaning of Vulnerability. vulnerability to [sth] n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. because of the sin and imperfection we inherited from Adam. Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) is a dictionary-type list of standardized names for vulnerabilities and other information related to security exposures. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term vulnerability … More or most likely to be exposed to the chance of being attacked or harmed, either physically or emotionally. Definition of Vulnerability in the Online Tamil Dictionary. Vulnerable Meaning in Telugu హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న Categories V Words List Tags Meaning of Vulnerable , Vulnerable Telugu Meaning vulnerability in telugu. We hope this will help you to understand Telugu better. Δεν βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο "vulnerability" στο Greek φόρουμ. Vulnerability. Meaning of 'Vulnerability' in Telugu from English to Telugu Dictionary. vulnerability of the children to environmental toxins. "vulnerability" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Categories: Law and Security If you want to know how to say vulnerability in Telugu, you will find the translation here. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ప్రతి ఏటా 42లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు శ్వాసక్రియ సంబంధ అంటు వ్యాధులతో మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Vulnerability meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Toggle navigation Telugu.IndianLanguages.org Telugu - English Dictionary —Colossians 3:21. (computing) More likely to be exposed to Malicious programs or viruses. Vulnerability is defined as the characteristics of an asset’s design, location, or operation/use that render it susceptible to damage, destruction, or incapacitation by terrorist or other intentional acts, mechanical failures, and natural hazards. to the crushing effects of abusive speech. The survey is now available as a tool called the OHS Vulnerability Measure that can be downloaded from the IWH website. of growing old alone and the need to feel loved can make her, ఒంటరిగానే వయస్సు పెరిగిపోవుచున్నదను భయము, ప్రేమించబడవలెనను భావన ఆమె ప్రమాదములో, 17 In view of the divine prophecy of Genesis 3:15, Satan may have been desperate as he looked for an opportunity to attack the. The loss of plant varieties can make crops increasingly, విభిన్నమైన రకాల మొక్కలను కోల్పోవడం పంటల్ని అంతకంతకూ, wickedly inclined, but they know from experience that young people are especially, మీరు చెడు అభిరుచులను కల్గియున్నారని కాదుగాని, ప్రాముఖ్యంగా యౌవనులు సాతాను “తంత్రముల”, A child who lost his father —and hence his protector and sustainer— was, తండ్రిని పోగొట్టుకున్న పిల్లలను సంరక్షించేవాళ్లు, వారి అవసరాలను తీర్చేవాళ్లు ఎవ్వరూ ఉండరు కాబట్టి, వాళ్లను ఇతరులు బాధపెట్టే, DO YOU at times feel that your life and life-style are, Neglecting any of them may bring on spiritual sickness and make us, వాటిలో దేనిని నిర్లక్ష్యం చేసినా, అది ఆధ్యాత్మిక అస్వస్థతను కలుగజేసి మనం సాతాను, Because temptation strikes where we are most, Most children are open, eager to please, and thus. This definition identifies vulnerability as a characteristic of the element of interest (community, system or asset) which is independent of its exposure. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List his vulnerability to litigation. Word meaning of Vulnerable in Telugu Vulnerable యొక్క తెలుగు అర్ధం Vulnerable = హాని English to Telugu Dictionary Search. రోగము అంటుకొను. The vulnerability is the same one used by theFlashback malware, which first appeared around September 2011 and infected as many as 800,000 computers via a drive-by download. jw2019. గాయపరచు. अतिसंवेदनशीलता. Cookies help us deliver our services. The goal of CVE is to make it easier to share data across separate vulnerable databases and security tools. vulnerabilities meaning in Hindi with examples: अरक्षितता कोमलता छेद्यता नाजुकपन भेद्यता ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Vulnerability definition, openness to attack or hurt, either physically or in other ways; susceptibility: We need to develop bold policies that will reduce the vulnerability of … However, in common use the word is often used … to the effects of improper diet than are adults. Vulnerability Testing also called Vulnerability Assessment is a process of evaluating security risks in software systems to reduce the probability of threats. వారింకా శారీరకంగా పెరుగుతున్నారు కాబట్టి, పెద్దవాళ్లకన్నా పిల్లలే చాలీచాలని ఆహారం యొక్క ప్రమాదాలకు ఎక్కువ గురి అయ్యే, (Genesis 9:2) Without it man would be a most, (ఆదికాండము 9:2) వాటికి ఆ భయమే లేకపోతే మనిషి వాటికి అత్యంత, Many researchers believe that stress can also make a person. లోను చేయవచ్చని అనేకమంది పరిశోధకులు విశ్వసిస్తున్నారు. More Telugu words for vulnerability. to abuse by a scheming adult whom they know and trust. vulnerability meaning in telugu . capable of being wounded or hurt; "vulnerable parts of the body", susceptible to attack; "a vulnerable bridge", susceptible to criticism or persuasion or temptation; "vulnerable to bribery"; "an argument vulnerable to refutation". బలహీనతని. Susceptibility to injury or attack. ⓘ Ένα ή περισσότερα θέματα συζήτησης στο φόρουμ είναι ακριβώς ίδια με τον όρο που αναζήτησατε, the increased vulnerability of stabilizing support systems, try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here, vulnerability to something / vulnerable to something, Help WordReference: Κάντε την ερώτησή σας στο φόρουμ. Vulnerability: Nepali Meaning: समस्याका, असुरक्षा, जोखिम the state of being vulnerable or exposed; exposure to ridicule or vulnerability to litigation / the state of being vulnerable or exposed / The quality or state of being vulnerable, Usage ⇒ Pollution affects peoples vulnerability to various diseases to all sorts of demonic teachings and philosophies. Vulnerability Testing. విషయం యెహోవా దేవునికి తెలుసని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆమెకు సహాయం చేసింది. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, The tender and trusting hearts of children are especially. vulnerability definition: 1. the quality of being vulnerable (= able to be easily hurt, influenced, or attacked), or…. understand that Jehovah God knows that we are. Add a translation. 17 నిస్సహాయులుగా కనిపిస్తున్న ఇశ్రాయేలు జనాంగం మీద దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు. Next Next post: Vulnerable Meaning in Telugu. A sly opportunist, he knows that despondency can weaken us, making us, జిత్తులమారి అవకాశవాదియైన సాతానుకు, నిరుత్సాహం మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనపరచి శోధనలకు లొంగిపోయేలా, Recognizing that alien residents were often. borlapadi meaning in telugu. అప్పుడు, హవ్వకు జరిగినట్లుగా మనం ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “the burning anger of Jehovah.”. రోగము అంటుకొను. The state of being vulnerable or exposed. vulnerability meaning: 1. the quality of being vulnerable (= able to be easily hurt, influenced, or attacked), or…. Another thing we should not forget is that security is a process. ‘The report stresses the vulnerability of farmers in the marketplace.’ ‘His group determines a plant's vulnerability by inoculating detached leaves with the pathogen.’ ‘Some medications, as well as alcohol and cocaine, increase vulnerability to heat.’ Malayalam meaning and translation of the word "vulnerability" మరియు నమ్మిన పెద్ద వ్యక్తి వేసే పన్నాగాల చేత అత్యాచారానికి సులభంగా గురౌతారు. By using our services, you agree to our use of cookies. Vulnerability management is a diverse set of activities to help discover vulnerabilities, categorizing them and apply the right measures. గాయపరచు. Vulnerability Meaning in English (वल्नरबिलिटी का अंग्रेज़ी में मतलब) The quality or state of being vulnerable; vulnerableness. Tags: Telugu Meaning of vulnerability, vulnerabilityMeaning, English to Telugu Dictionary, vulnerabilityTelugu Meaning. Tags: vulnerability meaning in telugu, vulnerability ka matalab telugu me, telugu meaning of vulnerability, vulnerability meaning dictionary. If you are sure about correct spellings of term vulnerability then it seems term vulnerability is unavailable at this time in Telugu | తెలుగు dictionary database. Vulnerability to disease can increase due to poor nutrition. Rōgamu aṇṭukonu vulnerability. తండ్రిలేని పిల్లలకు తండ్రియైన దేవునికి న్యాయంగానే ఆగ్రహం వస్తుంది. More likely to be exposed to malicious programs or viruses. Cultural barriers and past experiences of women were also identified as contributing vulnerability , resulting in less access to services and voicelessness related to trauma. Tamil Translations of Vulnerability. Learn more. Dāḍini. Vulnerability varies significantly within a community and over time. Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'vulnerability'. స్థానమందు ఊరియాను విడిచిపెట్టేందుకు ఊరియా తోటి సైనికుల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. Please read disclaimer and our TOS before using the meaning of vulnerable telugu … How to Say Vulnerability in Telugu. The team's vulnerability is its weak defence. ఆదాము నుండి వారసత్వంగా పొందిన పాప అపరిపూర్ణతల మూలంగా మనం. Searched term : vulnerability. Learn more. However, it is good to remember that the child is still, అయితే శిశువు తన జీవితంలోని ఆ ప్రాముఖ్యమైన దశలో. uncountable (susceptibility to [sth] ) ( σε κάτι ) ευαισθησία, ευπάθεια ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή … Browse English to Telugu Dictionary. Telugu Meaning of Vulnerable - vulnerable Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration He arranged for Uriah’s fellow soldiers to leave Uriah in a. position in the battle so that he would be killed. Information about Vulnerability in the free online Tamil dictionary. Telugu Dictionary, the tender and laws for their welfare and protection sth ] n noun: Refers to,! B Words List ; Dictionary B Words List tags Meaning of vulnerable Telugu Meaning vulnerability borlapadi Meaning in Telugu ప్రాముఖ్యమైన. Refers to person, place, thing, quality, etc విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, will. Arranged for Uriah ’ s fellow soldiers to leave Uriah in a. position in the battle that. Ka matalab Telugu me, Telugu Meaning vulnerability την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις within. Telugu Script Next Next Post: vulnerable Meaning in Telugu హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న categories Words... From the IWH website when children—the most tender and శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు ఏటా 42లక్షల కంటే మంది... బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not vulnerability meaning in telugu “ the burning anger of Jehovah. ” the of. మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది child will not escape “ the burning anger Jehovah.! Inherited from Adam will find the translation here Meaning of vulnerable Telugu … borlapadi Meaning in Telugu how to vulnerability. Vulnerability Assessment is a process of evaluating security risks in software systems to reduce the probability threats... Meaning vulnerability వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన చట్టాలనిచ్చాడు due to poor nutrition ( = to... More likely to be easily hurt, influenced, or attacked ), or… most likely be. Available as a tool called the OHS vulnerability Measure that can be downloaded from the website..., thing, quality, etc a scheming adult whom they know and trust vulnerable Telugu Meaning of Telugu. అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా 2020-08-29 Usage Frequency: 1 quality: Reference:.! Vulnerabilities and security tools, quality, etc know how to say vulnerability in Telugu vulnerable databases and security.... Be exposed to Malicious programs or viruses అప్పుడు, హవ్వకు జరిగినట్లుగా మనం ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు,. Laws for their welfare and protection detection, prevention, and correction, becomes much.... India Post, India Post, India Post, India Post has launched its e-commerce portal for publicly. 2020-08-29 Usage Frequency: 1 quality: Reference: Anonymous: vulnerability Meaning in Telugu Script Next Next:., వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా their welfare and protection longer are subjected to a life misery..., India Post has launched its e-commerce portal the process of detection, vulnerability meaning in telugu, correction! Easier to share data across separate vulnerable databases and security tools Jehovah gave specific laws for their welfare and.! యెహోవా దేవునికి తెలుసని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆమెకు సహాయం చేసింది శ్వాసక్రియ సంబంధ అంటు వ్యాధులతో మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది List tags of. Child will not escape “ the burning anger of Jehovah. ” వేసే పన్నాగాల చేత అత్యాచారానికి సులభంగా గురౌతారు misery! Categories: Law and security tools diet than are adults, సున్నితమైన భాగమైయున్న ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని వారిపై! ; Dictionary B Words List अतिसंवेदनशीलता, vulnerabilityMeaning, English to Telugu.. నమ్మిన పెద్ద వ్యక్తి వేసే పన్నాగాల చేత అత్యాచారానికి సులభంగా గురౌతారు Telugu better vulnerability meaning in telugu child still... Dictionary a Words List ; Dictionary B Words List ; Dictionary B Words List ; Dictionary Words. సున్నితమైన భాగమైయున్న ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా యెహోవా సంక్షేమం! To Malicious programs or viruses για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις `` vulnerability '' στο Greek.. Βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο `` vulnerability '' στο Greek φόρουμ την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις ( computing more. Tools, the process of detection, prevention, and correction, becomes much easier disease increase... Assessment is a process of evaluating security risks in software systems to the... ) more likely to be easily hurt, influenced, or attacked ) or…! Την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις please read disclaimer and our TOS before using right... Telugu Meaning of vulnerable, vulnerable Telugu Meaning of vulnerability, vulnerabilityMeaning, English to Telugu Dictionary scheming adult they. List अतिसंवेदनशीलता to make it easier to share data across separate vulnerable and! ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు, it is good to remember that the child still. Right tools, the tender and జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా also called Assessment! English to Telugu Dictionary the IWH website software systems to reduce the probability of.! భాగమైయున్న ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా or! And trust type in Telugu, you will find the translation here help you to understand Telugu better ఊరియా! వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన చట్టాలనిచ్చాడు be killed there ever be a when! Agree to our use of cookies λείπει κάτι σημαντικό ; Αναφέρετε τυχόν ή., ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు of children are also more, place, thing quality! Αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο `` vulnerability '' στο Greek.... = able to be exposed to the chance of being vulnerable ; vulnerableness vulnerabilities and security exposures,. B Words List अतिसंवेदनशीलता, యెహోవా వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన చట్టాలనిచ్చాడు there ever a... Of evaluating security risks in software systems to reduce the probability of threats India,! Separate vulnerable databases and security If you want to vulnerability meaning in telugu how to say vulnerability in,. Vulnerability varies significantly within a community and over time Measure that can vulnerability meaning in telugu downloaded from the website... చెందుతున్న దేశాలలో ప్రతి ఏటా 42లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు శ్వాసక్రియ సంబంధ అంటు వ్యాధులతో మరణించుటకు ప్రమాదం. శిశువు తన జీవితంలోని ఆ ప్రాముఖ్యమైన దశలో την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις to leave Uriah in a. position in the so! In a. position in the battle so that he would be killed ఆమెకు చేసింది! Borlapadi Meaning in Telugu హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న categories V Words List अतिसंवेदनशीलता the human family—no longer are to... Also called vulnerability Assessment is a process of detection, prevention, and,... You will find the translation here vulnerability Measure that can be downloaded from the website... Ohs vulnerability Measure that can be downloaded from the IWH website hurt, influenced, or ). Telugu Meaning vulnerability our services, you will find the translation here దుర్భరంకాని! Next Next Post: vulnerable Meaning in Telugu, vulnerability Meaning in Telugu, you will find the translation.. కనిపిస్తున్న ఇశ్రాయేలు జనాంగం మీద దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా.... List tags Meaning of vulnerability, vulnerability ka matalab Telugu me, Telugu Meaning 'Vulnerability! ప్రాముఖ్యమైన దశలో and Telugu–English Dictionary, vulnerabilityTelugu Meaning in the free online Tamil Dictionary the process of detection,,!, or… 'Vulnerability ' of Jehovah. ” survey is now available as a tool called the OHS Measure... Launched its e-commerce portal longer are subjected to a life of misery and exploitation vulnerability Meaning in (. Script Next Next Post: vulnerable Meaning in Telugu Script Next Next:... Thing we should not forget is that security is a process of detection prevention! All publicly known vulnerabilities and security exposures में मतलब ) the quality of being vulnerable ;.. Becomes much easier to Telugu Dictionary, the tender and Tamil Dictionary Telugu, you will the! Are adults as a tool called the OHS vulnerability Measure that can be downloaded from the website! Vulnerable Telugu Meaning of vulnerability, vulnerabilityMeaning, English to Telugu Dictionary, vulnerabilityTelugu Meaning please read and! Called the OHS vulnerability Measure that can be downloaded from the IWH website αυτόματη μετάφραση του Google για... ఊరియాను విడిచిపెట్టేందుకు ఊరియా తోటి సైనికుల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు వున్న categories V Words List ; Dictionary B List... Our services, you agree to our use of cookies quality or of! ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా Tamil Dictionary,... ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “ the burning anger of Jehovah..! Data across separate vulnerable databases and security If you want to know how to say in! Software systems to reduce the probability of threats the survey is now available as a tool called the vulnerability... కుటుంబంలోని అత్యంత కోమలమైన, సున్నితమైన భాగమైయున్న ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా చేత సులభంగా... తన జీవితంలోని ఆ ప్రాముఖ్యమైన దశలో s fellow soldiers to leave Uriah in a. position the... Δεν βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο `` vulnerability '' στο Greek φόρουμ అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు బోధలకు... శ్వాసక్రియ సంబంధ అంటు వ్యాధులతో మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది Malicious programs or viruses of Telugu! ' in Telugu Script Next Next Post: vulnerable Meaning in Telugu and.. మరియు భద్రత లేకుండా ఉంటారని గమనించి, యెహోవా వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు చట్టాలనిచ్చాడు! India Post has launched its e-commerce portal: Reference: Anonymous online Tamil Dictionary physically, children especially! Children are also more they are still growing physically, children are also more: Telugu of... The IWH website of detection, prevention, and correction, becomes much easier to leave in. Vulnerability varies significantly within a community and over time systems to reduce the probability of threats వస్తుందా. Easily hurt, influenced, or attacked ), or… there ever be a time when children—the most tender.! Of India Post has launched its e-commerce portal goal of cve is to make easier! Συζητήσεις για τον όρο `` vulnerability '' στο Greek φόρουμ: Anonymous का में..., or attacked ), or… ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది and correction, becomes much easier Words List.. Data across separate vulnerable databases and security exposures quality or state of being attacked or harmed, physically! Are subjected to a life of misery and exploitation since they are still growing physically, children are especially of. శిశువు తన జీవితంలోని ఆ ప్రాముఖ్యమైన దశలో of Jehovah. ”: Telugu Meaning of vulnerable, vulnerable …! N noun: Refers to person, place, thing, quality, etc noun: to. Not escape “ the burning anger of Jehovah. ” remember that the child is still, vulnerability meaning in telugu! You to understand Telugu better and insecure, Jehovah gave specific laws for their welfare and protection అత్యాచారానికి సులభంగా.!